Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία με τίτλο «συλλογή και μεταφορά βλαστικών απορριμμάτων στη Δ.Κ. Μελίσσιων με διαδικασίες κατεπείγοντος»

Εκτύπωση

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «συλλογή και μεταφορά βλαστικών απορριμμάτων στη Δ.Κ. Μελίσσιων με διαδικασίες κατεπείγοντος», προϋπολογισμού 19.865,00€ πλέον Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Α.Μ. 44.19 ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ (003).pdf)Α.Μ. 44.19 ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ (003).pdf[ ]184 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΠΟΦΑΣΗ 1392.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ 1392.pdf[ ]172 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf[ ]97 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies