Ο Δήμος Πεντέλης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών «βελτίωσης παιδικών χαρών «28ης Οκτωβρίου - Πλατεία Κύπρου - Αριστείδου»

Εκτύπωση

Ο Δήμος Πεντέλης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών «βελτίωσης παιδικών χαρών «28ης Οκτωβρίου - Πλατεία Κύπρου - Αριστείδου » του Δήμου προϋπολογισμού 214.129,40 (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016.

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 2/7/2019 ώρα 8:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 30/7/2019 και ώρα 10:00 π.μ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2019-OJS123-299715-el ADAM sign.pdf)2019-OJS123-299715-el ADAM sign.pdf[ ]272 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (espd-request-v2 sign.pdf)espd-request-v2 sign.pdf[ ]178 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (MELETH PX PRASINO TAMEIO sign.pdf)MELETH PX PRASINO TAMEIO sign.pdf[ ]561 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΠΟΦΑΣΗ 90 ΟΕ sign.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ 90 ΟΕ sign.pdf[ ]425 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13963 (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΑΔΑΜ sign.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13963 (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΑΔΑΜ sign.pdf[ ]777 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf[ ]224 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΕΡΙΛΗΨΗ 13963 4220 ΑΔΑ sign.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ 13963 4220 ΑΔΑ sign.pdf[ ]351 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ sign.pdf)ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ sign.pdf[ ]490 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ signed.pdf)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ signed.pdf[ ]679 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies