Ο Δήμος Πεντέλης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών χαρών « Στεφανίας - Θησέως - Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως»

Εκτύπωση

Ο Δήμος Πεντέλης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών χαρών « Στεφανίας- Θησέως- Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως» του Δήμου προϋπολογισμού 322.400,00€ (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016.

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 1/7/2019 ώρα 8:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 29/7/2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2019-OJS123-299698-el ADAM sign.pdf)2019-OJS123-299698-el ADAM sign.pdf[ ]274 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (espd-request-v2 sign.pdf)espd-request-v2 sign.pdf[ ]178 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (MELETH FILODHMOS PX sign.pdf)MELETH FILODHMOS PX sign.pdf[ ]914 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΠΟΦΑΣΗ 89  ΟΕ sign.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ 89 ΟΕ sign.pdf[ ]490 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13962 (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΑΔΑΜ sign.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13962 (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΑΔΑΜ sign.pdf[ ]803 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).docx)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).docx[ ]30 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΕΡΙΛΗΨΗ 13962 4219 ΑΔΑ sign.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ 13962 4219 ΑΔΑ sign.pdf[ ]356 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΣΧΕΔΙΑ ΠΧ sign.pdf)ΣΧΕΔΙΑ ΠΧ sign.pdf[ ]456 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies