Συλλογή προσφορών για την «Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων»

Εκτύπωση

Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων», προϋπολογισμού 1.997,64 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ.pdf[ ]186 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΜΕΛΕΤΗ.pdf)ΜΕΛΕΤΗ.pdf[ ]96 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2019.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2019.pdf[ ]148 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies