Συλλογή προσφορών για την «Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων»

Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων», προϋπολογισμού 1.997,64 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies