Συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια φαρμακείων και φαρμακευτικού υλικού οχημάτων»

Εκτύπωση

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φαρμακείων και φαρμακευτικού υλικού οχημάτων», προϋπολογισμού 998,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.pdf[ ]185 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΜΕΛΕΤΗ.pdf)ΜΕΛΕΤΗ.pdf[ ]43 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2019.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2019.pdf[ ]147 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies