Συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια φαρμακείων και φαρμακευτικού υλικού οχημάτων»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φαρμακείων και φαρμακευτικού υλικού οχημάτων», προϋπολογισμού 998,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies