Συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια τριγώνων προειδοποίησης οχημάτων»

Εκτύπωση

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τριγώνων προειδοποίησης οχημάτων», προϋπολογισμού 954,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΓΩΝΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΓΩΝΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.pdf[ ]184 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΜΕΛΕΤΗ.pdf)ΜΕΛΕΤΗ.pdf[ ]43 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2019.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2019.pdf[ ]148 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies