Συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια τριγώνων προειδοποίησης οχημάτων»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τριγώνων προειδοποίησης οχημάτων», προϋπολογισμού 954,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies