Συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια αναλώσιμων εξαρτημάτων μηχανικού σαρώθρου»

Εκτύπωση

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων εξαρτημάτων μηχανικού σαρώθρου», προϋπολογισμού 3.943,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ.pdf[ ]187 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΜΕΛΕΤΗ.pdf)ΜΕΛΕΤΗ.pdf[ ]75 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2019.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2019.pdf[ ]148 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies