Συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια αναλώσιμων εξαρτημάτων μηχανικού σαρώθρου»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων εξαρτημάτων μηχανικού σαρώθρου», προϋπολογισμού 3.943,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies