Προκηρύξεις διαγωνισμών

Προκήρυξη-ανακοίνωση για την πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Προκήρυξη-ανακοίνωση για την πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 Το ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» θα προβεί στην πρόληψη δεκατριών (13) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οχτώ (8) μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2018-2019.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 29-12-2018
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 07-01-2019

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφοράς εκδήλωσης συναυλίας στη μουσικοσυνθέτριας TEREZA Πλατεία «Αλησμόνητων Πατρίδων» στα Μελίσσια περιοχής Άγιου Γεωργίου Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018 .

 

Συλλογή προσφορών Υπηρεσίες οργάνωσης εκδηλώσεων των εορτών Χριστουγέννων 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλη

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών Υπηρεσίες οργάνωσης εκδηλώσεων των εορτών Χριστουγέννων 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

 

Συλλογή προσφορών για υπηρεσίες Μηχανολόγου για την έκδοση πιστοποιητικών Πυρασφάλειας των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για υπηρεσίες Μηχανολόγου για την έκδοση πιστοποιητικών Πυρασφάλειας των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

 

Προμήθεια εγκατάστασης και λειτουργίας Δικτύου Beacons στο Δήμο Πεντέλης

Ο Δήμος Πεντέλης συλλέγει προσφορές για την προμήθεια εγκατάστασης και λειτουργίας Δικτύου Beacons στο Δήμο Πεντέλης.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν προσφορά σύμφωνα με την με αρ. 15/2018 Τ.Υ. μελέτη - Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης και την 1502/2018 Απόφαση Διενέργειας Δημάρχου έως και την Τρίτη 18/12/2018.

Συνημμένα στην ανακοίνωση η μελέτη και η απόφαση Δημάρχου.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies