Προκηρύξεις διαγωνισμών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή λογιστικών υπηρεσίων για τη Σ.Ε. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 2020

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών για τη Σ.Ε. β΄ βάθμιας εκπαίδευσης

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofbsxolepitr_67_2019.pdf)apofbsxolepitr_67_2019.pdf[ ]217 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl-bsxolepitr-logistis.pdf)proskl-bsxolepitr-logistis.pdf[ ]183 kB

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργολάβο καθαρισμού στο Λύκειο Πεντέλης

Οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης –Ν.Π.Δ.Δ.  Δ/ΝΣΗ: Υψηλάντου & Παναγούλη 7 Μελίσσια 1ος όροφος μέχρι την Δευτέρα 23 Δεκέμβρη 2019 και ώρα 10:00:

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisibsxolepitr_katharismos.pdf)prosklisibsxolepitr_katharismos.pdf[ ]197 kB

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού αιθουσών στο Λύκειο Πεντέλης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορές έως τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00μμ στη διεύθυνση Υψηλάντου και Παναγούλη  7, Μελίσσια.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prokirixi_bsxolepitr_dec19.pdf)prokirixi_bsxolepitr_dec19.pdf[ ]1796 kB

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για "Μίσθωση και εργασία συντήρησης και καθαρισμού χημικών τουαλετών"

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της 11/2019 μελέτης της υπηρεσίας, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της,  να  καταθέσετε  ανοικτή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την 13/12/2019, η οποία θα συνοδεύεται από αίτηση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς.

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies