Προκηρύξεις διαγωνισμών

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΚΠΑ

Το ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για Υπηρεσίες τοποθέτησης πλακιδίων για τις ανάγκες των υποδομών του ΟΚΠΑ του Δήμου Πεντέλης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 19/03/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠ, στην διεύθυνση Σκιάθου 5 & Μπακογιάννη 1 Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠ στο τηλέφωνο 210 8100884, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνη κ. Καριπίδου Μαρία.

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την “Προμήθεια ακατέργαστου άλατος”

Ο Δήμος , θα διενεργήσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης   την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την “Προμήθεια ακατέργαστου άλατος”, συνολικού προϋπολογισμού 44.640,00€ (με το ΦΠΑ . 24% ).                             

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο  Οδός Καλαμβόκη 2α-Μελίσσια στις 14η Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  .

Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια κατασκευαστικών υλικών, ασφαλτικού μίγματος και παρόμοιων ειδών του Δήμου ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια κατασκευαστικών υλικών, ασφαλτικού μίγματος και παρόμοιων ειδών του Δήμου ΠΕΝΤΕΛΗΣ προϋπολογισμού 55.919,78€ (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016.

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών και τις εργασίες επισκευής συντήρησης των οχημάτων του Δήμου

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών και τις εργασίες επισκευής συντήρησης των οχημάτων του Δήμου προϋπολογισμού 133.300,00 (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΠΟΦΑΣΗ 26 ΟΕ sign.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ 26 ΟΕ sign.pdf[ ]456 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5014 ΑΔΑΜ sign.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5014 ΑΔΑΜ sign.pdf[ ]1138 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΜΕΛΕΤΗ 5 2019 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ sign.pdf)ΜΕΛΕΤΗ 5 2019 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ sign.pdf[ ]731 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ sign.pdf)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ sign.pdf[ ]425 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.docx)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ.docx[ ]37 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5014 ΑΔΑΜ ΑΔΑ sign.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5014 ΑΔΑΜ ΑΔΑ sign.pdf[ ]369 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ1.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ1.docx[ ]23 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ10.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ10.docx[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ11.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ11.docx[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ12.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ12.docx[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ13.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ13.docx[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ14.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ14.docx[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ15.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ15.docx[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ16.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ16.docx[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ17.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ17.docx[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ18.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ18.docx[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ19.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ19.docx[ ]23 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ2.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ2.docx[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ20.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ20.docx[ ]23 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ21.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ21.docx[ ]23 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ22.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ22.docx[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ23.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ23.docx[ ]23 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ24.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ24.docx[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ25.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ25.docx[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ26.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ26.docx[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ27.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ27.docx[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ28.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ28.docx[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ3.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ3.docx[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ4.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ4.docx[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ5.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ5.docx[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ6.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ6.docx[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ7.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ7.docx[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ8.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ8.docx[ ]22 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ9.docx)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ9.docx[ ]22 kB

Συλλογή προσφορών για την “ Έγκριση διενέργειας δαπάνης και Τεχνικής Περιγραφής των Εργασιών συντήρησης – χρωματισμού των κιγκλιδωμάτων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης.”

Το ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την “ Έγκριση διενέργειας δαπάνης και Τεχνικής Περιγραφής των Εργασιών συντήρησης – χρωματισμού των κιγκλιδωμάτων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πεντέλης.” και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 01/02/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο πρωτόκολλο του ΝΠΔΔ, στην διεύθυνση Υψηλάντου 7 & Παναγούλη Μελίσσια Τ.Κ. 15127. Πληροφορίες δίνονται από την έδρα του ΝΠΔΔ στο τηλέφωνο 210 6096930, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνος κ. Καψάλης Μιχάλης.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies