Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας

Σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 146896/17.10.2014 δίνεται η δυνατότητα εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας χωρίς την επιβολή προστίμου μέχρι την 31/12/2014.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 100 €.
Παρακαλούνται οι Δημότες για την ενημέρωσή τους.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (anakDPEydrolipsia181114.pdf)anakDPEydrolipsia181114.pdf[ ]46 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies