Προϋπολογισμός Δήμου

Πίνακες εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός Ιανουαρίου 2015

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Πίνακες εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Πεντέλης 1/1/2014 - 30/12/2014

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης από 1/1/2014 έως 31/12/2014 όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Πίνακες εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Πεντέλης 1/1/2014 - 30/11/2014

Επισυνάπτονται τα εξής αρχεία  (αναρτημένα με ΑΔΑ) :

1. Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού 1/1/2014 - 30/11/2014 - Έσοδα

2. Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού 1/1/2014 - 30/11/2014 - Έξοδα

Συνοπτικός πίνακας προϋπολογισμού έτους 2014

Επισυνάπτεται ο Συνοπτικό Πίνακας Προϋπολογισμού Δήμου Πεντέλης για το έτος 2014 όπως έχει εγκριθεί με την Απόφαση Δ.Σ. 283/2013 και με την επικύρωση απο την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση με Αρ.Πρωτ.64182/51304-17/1/2014.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (SynoptikosProypologismos2014_Egkekrimenos.pdf)SynoptikosProypologismos2014_Egkekrimenos.pdf[ ]38 kB

Προϋπολογισμός έτους 2013

Επισυνάπτεται συνοπτικός πίνακας του Προϋπολογισμού για το έτος 2013 (Απόφαση Δ.Σ. με αρ.301/2012)

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (SynoptProypologismos2013final.pdf)SynoptProypologismos2013final.pdf[ ]37 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies