Προϋπολογισμός Δήμου

Πίνακες Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης - μηνός Δεκεμβρίου 2016

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Επικύρωση προϋπολογισμού Δήμου Πεντέλης έτους 2017

Επισυνάπτεται αναρτημένο αρχείο με ΑΔΑ με τον προϋπολογισμό του Δήμου Πεντέλης για το έτος 2017 όπως ψηφίσθηκε από το Δ.Σ. σύμφωνα με την απόφαση 260/2016.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (epikirosi Proypolog2017ada.pdf)epikirosi Proypolog2017ada.pdf[ ]90 kB

Πίνακες Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης - μηνός Νοεμβρίου 2016

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού έτους 2017

Επισυνάπτεται η συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης για το έτος 2017 όπως ψηφίσθηκε από το Δ.Σ. σύμφωνα με την απόφαση 260/2016.

Πίνακες Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης - μηνός Οκτωβρίου 2016

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies