Πίνακες Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης - μηνός Ιανουαρίου 2016

Εκτύπωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (DP_ApologismosJan_2016-eksoda.pdf)DP_ApologismosJan_2016-eksoda.pdf[ ]550 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (DP_ApologismosJan_2016-esoda.pdf)DP_ApologismosJan_2016-esoda.pdf[ ]292 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies