Πίνακες εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Πεντέλης 1/1/2014 - 30/12/2014

Εκτύπωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης από 1/1/2014 έως 31/12/2014 όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ESODA 1-1-2014 _31-12-2014 7ΑΧ1ΩΞ3-8ΘΞ.pdf)ESODA 1-1-2014 _31-12-2014 7ΑΧ1ΩΞ3-8ΘΞ.pdf[ ]144 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (EXODA 1-1-2014_31-12-2014 79Ε0ΩΞ3-667.pdf)EXODA 1-1-2014_31-12-2014 79Ε0ΩΞ3-667.pdf[ ]239 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies