Πίνακες Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης - μηνός Ιουνίου 2019

Εκτύπωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Apologismos_6os_2019_eksoda_6ΛΟΝΩΞ3-ΕΛΝ.pdf)Apologismos_6os_2019_eksoda_6ΛΟΝΩΞ3-ΕΛΝ.pdf[ ]741 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Apologismos_6os_2019_esoda_6ΩΘ9ΩΞ3-87Ρ.pdf)Apologismos_6os_2019_esoda_6ΩΘ9ΩΞ3-87Ρ.pdf[ ]347 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies