Πίνακες Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης - μηνός Μαΐου 2019

Εκτύπωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΜΑΪΟΥ 2019, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Apologismos_5os_eksoda_ΨΘ5ΒΩΞ3-7Ο2.pdf)Apologismos_5os_eksoda_ΨΘ5ΒΩΞ3-7Ο2.pdf[ ]737 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Apologismos_5os_esoda_ΨΩ0ΩΩΞ3-Δ8Π-1.pdf)Apologismos_5os_esoda_ΨΩ0ΩΩΞ3-Δ8Π-1.pdf[ ]340 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies