Πίνακες Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης - μηνός Απριλίου 2019

Εκτύπωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας  επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019, όπου φαίνεται η πορεία  εκτέλεσης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Apologismos_4os_eksoda_Ω2ΣΘΩΞ3-ΗΝΧ.pdf)Apologismos_4os_eksoda_Ω2ΣΘΩΞ3-ΗΝΧ.pdf[ ]725 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Apologismos_4os_esoda_ΩΨ3ΚΩΞ3-ΓΝ2.pdf)Apologismos_4os_esoda_ΩΨ3ΚΩΞ3-ΓΝ2.pdf[ ]334 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies