Απολογισμός Δήμου

Απολογιστικός Πίνακας 2016

Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας για το έτος 2016 αναρτημένος με ΑΔΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Apologismos_2016_ada.pdf)Apologismos_2016_ada.pdf[ ]109 kB

Απολογιστικός Πίνακας 2015

Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας για το έτος 2015 αναρτημένος με ΑΔΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Apologismos 2015 ada.pdf)Apologismos 2015 ada.pdf[ ]108 kB

Απολογιστικός Πίνακας 2014

Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας για το έτος 2014 αναρτημένος με ΑΔΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apologismos 2014 ada.pdf)apologismos 2014 ada.pdf[ ]109 kB

Απολογιστικός Πίνακας 2013

Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας για το έτος 2013

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apologistikos pinakas 2013.pdf)apologistikos pinakas 2013.pdf[ ]68 kB

Απολογιστικός Πίνακας 2012

Επισυνάπτεται αναλυτικός απολογιστικός πίνακας για το έτος 2012.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (AnakefalaiotikosPinakasEtos2012.pdf)AnakefalaiotikosPinakasEtos2012.pdf[ ]42 kB
Top