Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης μέχρι 31.08.2014

  • Ρήγου Φιλιππή Ειρήνη - Μαρία, Πρόεδρος
  • Γκολετσόπουλος Χρήστος
  • Μάστορας Σπυρίδωνας,
  • Λάσκαρη Μαρία - Νίκη
  • Οικονομίδης Νικόλαος
  • Η σύνθεση του ανωτέρω Συμβουλίου ορίζεται με βάση το άρθρο 79 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 16 του άρθρου 6 του ν.4071/2012.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies