Σύνθεση

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης από 01.09.2014

 1. Μιχελακάκης Εμμανουήλ,  Πρόεδρος
 2. Πανδράς Άγγελος
 3. Λεμπετσόγλου Σταύρος - Χρήστος
 4. Φλίντρας Σωτήριος
 5. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος

 

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης μέχρι 31.08.2014 ήταν:

 1. Ρήγου Φιλιππή Ειρήνη - Μαρία, Πρόεδρος
 2. Γκολετσόπουλος Χρήστος
 3. Μάστορας Σπυρίδωνας,
 4. Λάσκαρη Μαρία - Νίκη
 5. Οικονομίδης Νικόλαος

Η σύνθεση του ανωτέρω Συμβουλίου ορίζεται με βάση το άρθρο 79 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 16 του άρθρου 6 του ν.4071/2012.

Η σύνθεση του Συμβουλίου μέχρι την 31.12.2012 είχε ως εξής:

 1. Γκολετσόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος
 2. Μάστορας Σπυρίδωνας, Αντιπρόεδρος
 3. Λάσκαρη Μαρία - Νίκη, Μέλος
 4. Οικονομίδης Νικόλαος, Μέλος
 5. Ρήγου Φιλιππή Ειρήνη, Μέλος
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies