Συνεδριάσεις Δ.Κ. Νέας Πεντέλης

Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2018

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 και ώρα 16:30 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_9iw_synedriasis_dkm_2018.pdf)prosklisi_9iw_synedriasis_dkm_2018.pdf[ ]33 kB

Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης (έκτακτης) Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2018

Που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 29η του μήνα Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2018

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018 και ώρα 16:30 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_8iw_synedriasis_dkm_2018.pdf)prosklisi_8iw_synedriasis_dkm_2018.pdf[ ]33 kB

Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης (έκτακτης) Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2018

Που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 18η του μήνα Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_8is2018synedriasis_dkp.pdf)prosklisi_8is2018synedriasis_dkp.pdf[ ]70 kB

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2018

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018 και ώρα 16:30 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_7iw_synedriasis_dkm_2018.pdf)prosklisi_7iw_synedriasis_dkm_2018.pdf[ ]33 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies