Συνεδριάσεις Δ.Κ. Νέας Πεντέλης

Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Νέας  Πεντέλης στις  18-7-2015 , ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 19.30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83  και 67 παρ.5 του Ν.3852/2010  προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε  για το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl dknp 10 2016.pdf)proskl dknp 10 2016.pdf[ ]184 kB

Πρόσκληση 9ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης στις  1-7-2016, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 11.00π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83  και 67 παρ.5 του Ν.3852/2010  προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε  για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosk 09 2016 dknp.pdf)prosk 09 2016 dknp.pdf[ ]130 kB

Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης την1-6-2016  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.30μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83  και 67 παρ.5 του Ν.3852/2010  προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε  για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 08 2016 dknp.pdf)prosklisi 08 2016 dknp.pdf[ ]131 kB

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης στις  18-5-2016, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.30μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83  και 67 παρ.5 του Ν.3852/2010  προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε  για   τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παραχώρηση  κοινόχρηστων χώρων και χορήγηση αδείας λειτουργίας

2. Παραχώρηση πλατείας Αγίου Σύλλα

Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δ.Κ. Νέας Πεντέλης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης στις 9-3-2016 , ημέρα Τετάρτη και ώρα19.30μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 04 2016 dknp.pdf)prosklisi 04 2016 dknp.pdf[ ]87 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies