Συνεδριάσεις Δ.Κ. Νέας Πεντέλης

Πρόσκληση 16ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2016

Στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης στις  7-12-2016, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19.30 μ.μ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl dkneapent 16 2016.pdf)proskl dkneapent 16 2016.pdf[ ]225 kB

Πρόσκληση 15ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2016

16-11-2016 ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19.30 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Νέας Πεντέλης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 15 2016 dk neapent.pdf)proskl 15 2016 dk neapent.pdf[ ]130 kB

Πρόσκληση 13ης τακτικής συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης στις  21-9-2015, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19.30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83  και 67 παρ.5 του Ν.3852/2010  προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosk dkneap 13 2016.pdf)prosk dkneap 13 2016.pdf[ ]130 kB

Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης στις 31-8-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων και χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικής.
  2. Κοπή δένδρου επί της οδού Δαβάκη-Πίνδου αρ. 4 στη Δημ.Κοιν.Νέας Πεντέλης.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosk 12 2016 dkneapen.pdf)prosk 12 2016 dkneapen.pdf[ ]86 kB

Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Νέας  Πεντέλης στις 27-7-2015 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 11 2016 dkneapent.pdf)proskl 11 2016 dkneapent.pdf[ ]130 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies