Συνεδριάσεις Δ.Κ. Νέας Πεντέλης

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης (έκτακτης) Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2018

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_7ektatis_sinedriasis_d_k_p_2018.pdf)prosklisi_7ektatis_sinedriasis_d_k_p_2018.pdf[ ]78 kB

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2018

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και ώρα 16:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_6iw_synedriasis_dkm_2018.pdf)prosklisi_6iw_synedriasis_dkm_2018.pdf[ ]33 kB

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Νέας Πεντέλης 2018

Στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης στις  6-6-2018 , ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 19.30μ.μ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROSK-DKNP-072018.pdf)PROSK-DKNP-072018.pdf[ ]130 kB

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης (έκτακτης) Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2018

Επισυνάπτεται η πρόσκληση

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisiDKNEAPENT-06-2018.pdf)prosklisiDKNEAPENT-06-2018.pdf[ ]130 kB

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2018

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Πέμπτη 31 Μαΐου  2018 και ώρα 16:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_5iw_synedriasis_dkm_2018.pdf)prosklisi_5iw_synedriasis_dkm_2018.pdf[ ]33 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies