Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2018

Εκτύπωση

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και ώρα 16:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_6iw_synedriasis_dkm_2018.pdf)prosklisi_6iw_synedriasis_dkm_2018.pdf[ ]33 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies