Πίνακας Αποφάσεων 12ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  ΣΤΙΣ 19-10-2012

Θέμα

α/α

Απόφασης

Περίληψη

Απόφασης

10 ΕΗΔ «Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος

            « καφετέρια   -εστιατόριο» με διακριτικό τίτλο

            DADA’S της εταιρείας « Α. Δουλγέρογλου &

            Σία Ο.Ε.»στην Ηρ.   Πολυτεχνείου  αριθ.19

            στη Νέα Πεντέλη    »

                 

          

 

 

 

 42/2012

 

  

 

 ΟΜΟΦΩΝΑ

     

 

1ο         «  Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος

              «Μικτό κατάστημα   τροφίμων » της εταιρείας

               ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.   στην οδό Ηρ.Πολυτεχνείου

               αριθ. 22-24»

  

 

 

 

    43/2012

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

   ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ     

 

 

                                                            Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της

                                                             Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης

                                                             

                                                                  ΓΚΟΛΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ     ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Pin12hsDKNeasPentelis.pdf)Pin12hsDKNeasPentelis.pdf[ ]26 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies