Πίνακας Αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΙΣ 20-7-2012

  

 Θέμα

 α/α Απόφασης

  Περίληψη Απόφασης

10  Επανυποβολή   εισήγησης για προέγκριση άδειας

     Ίδρυσης καταστήματος «   Μικτό κατάστημα

     τροφίμων» της εταιρείας « ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ»

     στην οδό Ηρώων   Πολυτεχνείου 22-24

 

   20/2012

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ             

 

 

2ο Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής και

     Παράταση ωραρίου αυτής στο   κατάστημα

    « Καφετέρια – Εστιατόριο» με διακριτικό   τίτλο

    «DADA’ S » της εταιρείας « Α. Δουλγέρογλου

    & ΣΙΑ Ο.Ε. » για ένα   έτος

 

 

    21/2012

 

        

    ΟΜΟΦΩΝΑ

 

3ο Επί αιτήσεως Ηλία Δεσποτόπουλου

    

ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

4ο Φωτεινός σηματοδότης στην έξοδο της Αλεξ.

     Παναγούλη

    22/2012

     ΟΜΟΦΩΝΑ

5ο Πεζοδιάβαση και τοποθέτηση πινακίδας επί

    της οδού Αγίου Σύλλα

   

    23/2012

     ΟΜΟΦΩΝΑ

6ο Πάρκο Λ. Γεωργίου Παπανδρέου – Παιδική

    Χαρά 

   

    24/2012

     ΟΜΟΦΩΝΑ

7ο Τοποθέτηση    πινακίδας έξω από τα γραφεία

    της Πολιτικής Προστασίας

   

    25/2012

     ΟΜΟΦΩΝΑ

8ο Τοποθέτηση πινακίδας στην Παιδική Χαρά

     της Πλατείας Ηρώων   Πολυτεχνείου

 

    26/2012

     ΟΜΟΦΩΝΑ

9ο Τοποθέτηση « ματιών γάτας » στη συμβολή

     των οδών Κηφισίας και   Ευβοίας

 

    27/2012

 

   

     ΟΜΟΦΩΝΑ

10ο Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος

      «Πιτσαρία – Αναψυκτήριο »   της εταιρείας

      «Γερ. Κάντζης & ΣΙΑ   Ο.Ε.» στην Πλατεία

      Ηρώων Πολυτεχνείου

 

     28/2012

   

      ΟΜΟΦΩΝΑ

1ο ΕΗΔ Παραχώρηση    της Πλατείας Αγίου Σύλλα

              Της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης

              την 30η   Ιουλίου 2012 στο Σύλλογο

              Κυκλαδιτών για   πραγματοποίηση εκδήλωσης.

              

   

    29/2012

  

      ΟΜΟΦΩΝΑ

 

                                                           Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της

                                                             Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης

                                                             

                                                               ΓΚΟΛΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ     ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Pin8isSynDKneasPentelis.pdf)Pin8isSynDKneasPentelis.pdf[ ]31 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies