Πίνακας Αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ 6ΗΣ   ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΙΣ  20-6-2012

        Θέμα

α/α Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

  « Προέγκριση άδειας   ίδρυσης  και

 λειτουργίας καταστήματος  «Μικτό

κατάστημα τροφίμων » της εταιρείας   

 « ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ» στην οδό Ηρώων

   Πολυτεχνείου  22-24

              

 

   19/2012

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

                                                           Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της

                                                             Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης

 

                                                               ΓΚΟΛΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ     ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Pin6hsDKNeasPentelis.pdf)Pin6hsDKNeasPentelis.pdf[ ]25 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies