Πίνακας Αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΙΣ 3-5-2012

 

 

 Θέμα

 α/α Απόφασης

 Περίληψη Απόφασης

10   Μετακίνηση   Λαϊκής Αγοράς Δημοτικής

      Κοινότητας Νέας Πεντέλης

 

  

 

                

         ΑΝΑΒΟΛΗ

 

2ο   Επαναδιαγραμμίσεις   πεζοδιαβάσεων και

      οδοστρώματος στην   Δημοτική Κοινότητα

      Νέας Πεντέλης

 

     15 /2012

 

        

            ΟΜΟΦΩΝΑ

 

3ο   Δρομολόγιο   Δημοτικής συγκοινωνίας Δήμου

       Πεντέλης

     16/2012

            ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1ο ΕΗΔ :Τοποθέτηση α) πινακίδων Απαγόρευσης

               Στάθμευσης επί   της οδού Γ. Παπανδρέου

               στην είσοδο από   την Πλ. Ηρώων

               Πολυτεχνείου και   αριστερά της οδού σε

               όλο το μήκος   μέχρι την διασταύρωση με

               την οδό Κ. Παλαιολόγου  β) ελαστικοί

               οριοδείκτες στο   σημείο στροφής του

               λεωφορείου στην   έξοδο από την Πλατεία

               Ηρώων   Πολυτεχνείου γ) τοποθέτηση

               STOP

 

 

 

 

 

    17/2012

 

 

 

 

 

            ΟΜΟΦΩΝΑ

 

2ο ΕΗΔ: Νέες πεζοδιαβάσεις Δημοτικής

               Κοινότητας Νέας   Πεντέλης

     18/2012

           ΟΜΟΦΩΝΑ

  

                                                           Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της

                                                             Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης

  

                                                           ΓΚΟΛΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ     ΧΡΗΣΤΟΣ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Pin5hsSynDKNeasPentelis.pdf)Pin5hsSynDKNeasPentelis.pdf[ ]28 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies