Πίνακας Αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΙΣ 12-3- 2012

 

 

 

 α/α Απόφασης

 Περίληψη Απόφασης

1ο  ΄ Αδεια χρήσης   μουσικής στο κατάστημα

     «Καφενείο –ουζερί »του Τσεσμετζίδη

      Αριστείδη επί της πλατείας Ηρ.

       Πολυτεχνείου για ένα έτος.

    

 

   8  /2012

 

                 

           ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 2ο    ΄Αδεια    χρήσης μουσικής και παράταση

        ωραρίου λειτουργίας αυτής, στο κατάστημα

      «καφετερία» του Μαυροειδή   Εμμανουήλ

       Επί της οδού Ηρώων   Πολυτεχνείου και

       Πατριάρχ. Γρηγορίου για   ένα έτος

     

 

     9 /2012

 

        

            ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1ο ΕΗΔ : Τοποθέτηση STOP στους   κάθετους

               δρόμους της   Γ.Παπανδρέου

  10/2012

           ΟΜΟΦΩΝΑ

2ο ΕΗΔ : Παραχώρηση θέσης στάθμευσης για

                τα οχήματα των   χρηματαποστολών

                της EUROBANK

   11/2012

           ΟΜΟΦΩΝΑ

3ο ΕΗΔ : Συζήτηση επί των πεπραγμένων

                Της Δημοτικής   Κοιν. Ν. Πεντέλης

 

 

 

                                                           Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της

                                                             Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης

 

                                                                ΓΚΟΛΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ     ΧΡΗΣΤΟΣ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Pinakas3hsDKNeasPentelis.pdf)Pinakas3hsDKNeasPentelis.pdf[ ]27 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies