Πίνακας Αποφάσεων 1ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2012

  

 

Θέμα

 

α/α Απόφασης

 

     Περίληψη Απόφασης

1ο Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος

    «κομμωτηρίου» της εταιρείας   « Μαρία

    Χαραλάμπους – Χαρίκλεια   Βάρρα Ο.Ε.»

     στην οδό Ηρώων   Πολυτεχνείου 8

 

     1/2012

 

                 

           ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 2ο Κατασκευή   πεζογέφυρας στο ρέμα

      Πεντέλης  

 

      2/2012

 

        

            ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 3ο Κυκλοφοριακή   ρύθμιση των οδών Αγίου

     Γεωργίου και Αγίας Σκέπης

 

      3/2012

 

   

            ΟΜΟΦΩΝΑ

 4ο Τοποθέτηση   ελαστικών οριοδεικτών

      στην αρχή της καθόδου της   Ηρώων

      Πολυτεχνείου

 

 

       4/2012

 

            ΟΜΟΦΩΝΑ

1ο ΕΗΔ Αίτηση – Αναφορά    Σπυρίδωνος

              Μάστορα Αντι/δρου   Δημοτικής
                Κοινότητας Νέας Πεντέλης   ,

              Ειρήνης – Μαρίας   Ρήγου,

              Μαρίας Λάσκαρη,   & Νικολάου

              Οικονομίδη   Συμβούλων Δημοτικής

              Κοινότητας Νέας   Πεντέλης

              

    

 

 

       5/2012 

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΜΕΙΟΨΗΦΟΥΝΤΟΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

  

                                                           Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της

                                                             Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης

 

                                                               ΓΚΟΛΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ     ΧΡΗΣΤΟΣ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Pinakas1isSynDKNeasPentelis.pdf)Pinakas1isSynDKNeasPentelis.pdf[ ]27 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies