14ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2018

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                       

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ 14ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΙΣ 5-12-2018

 

     Θέμα  Ημερήσιας Διάταξης   

α/α Αποφάσεων

Περίληψη αποφάσεων

 

1ο  Κοπή δέντρου   

2ο  Κοπή δέντρου

3ο  Κοπή δέντρου

4ο  Καθορισμός θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου και Πλανόδιου Εμπορίου στα Διοικητικά όρια του Δήμου Πεντέλης 

 

 

 

31/2018

32/2018

33/2018

34/2018

 

     ΟΜΟΦΩΝΑ  

     ΟΜΟΦΩΝΑ

     ΟΜΟΦΩΝΑ

     ΟΜΟΦΩΝΑ

      

                                                                     

                                                    O  Πρόεδρος του Συμβουλίου της

                                                 Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης

 

 

                                                 ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

 

                                                                      

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies