1ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2018

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                       

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ1ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΙΣ 24-1-2018

     Θέμα  Ημερήσιας Διάταξης

α/α Αποφάσεων

Περίληψη αποφάσεων

1ο Επισκευή ή αντικατάσταση φθαρμένων κολόνων δημοτικού φωτισμου

 

2ο Διάθεση πλατείας Νέας Πεντέλης

          01/2018           

        

          02/2018   

    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

     ΟΜΟΦΩΝΑ   

O  Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης

 

ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies