15ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                       

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ 15ς  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΙΣ 6-12-2017

     Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

α/α Αποφάσεων

Περίληψη αποφάσεων

 

1ο  Κοπή ενός δένδρου επί της οδού Μακεδονίας αρ.45

2ο  Κοπή ενός δένδρου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου

     και Αγ.Σίλλα.

3ο  Κοπή ενός δένδρου επί της οδού 25ης Μαρτίου 

      και Τσοτάκου   

4ο  Τοποθέτηση πινακίδας STOP  

         23/2017

 

          24/2017  

        

          25/2017        

 

          26/2017

   

       ΟΜΟΦΩΝΑ 

       ΟΜΟΦΩΝΑ     

 

       ΟΜΟΦΩΝΑ

 

       ΟΜΟΦΩΝΑ                                                 


                   
O  Πρόεδρος του Συμβουλίου της

                  Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης

 

                       ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies