Αποφάσεις Δημάρχου

Απόφαση Δημάρχου 35/2020 - Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ

Επισυνάπτεται η Απόφαση.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofdim-35-2020-ada.pdf)apofdim-35-2020-ada.pdf[ ]185 kB

Απόφαση Δημάρχου 1922/2019

Επισυνάπτεται η Απόφαση της Δημάρχου Πεντέλης με αριθμό ΑΔΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofdim-1922-2019-ada.pdf)apofdim-1922-2019-ada.pdf[ ]179 kB

Απόφαση Δημάρχου 2241/2019 - Τοποθέτηση μεταφερόμενου προσωπικού

Επισυνάπτεται η Απόφαση 2241/2019 της Δημάρχου Πεντέλης με αριθμό ΑΔΑ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofdim-2241-2019-ada.pdf)apofdim-2241-2019-ada.pdf[ ]245 kB

Απόφαση Δημάρχου 2128/2019 : Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Πεντέλης 2019-2021

Επισυνάπτεται η Απόφαση Δημάρχου 2128/2019 για την Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Πεντέλης 2019-2021 με αριθμό ΑΔΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (apofDIm_SygrotisiEpitropis_2021_2019.pdf)apofDIm_SygrotisiEpitropis_2021_2019.pdf[ ]175 kB

Αποφ 2150/2019 - Κατανομή οχημάτων Δήμου Πεντέλης

Επισυνάπτεται η Απόφαση με αρ. ΑΔΑ.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies