Αποφάσεις Δημάρχου

Αποφ 2150/2019 - Κατανομή οχημάτων Δήμου Πεντέλης

Επισυνάπτεται η Απόφαση με αρ. ΑΔΑ.

Αποφ 2089/2016 - Πρόσληψη προσωπικού για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση αναγκών Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Επισυνάπτεται το αναρτημένο με αρ. ΑΔΑ αρχείο με την Απόφαση Δημάρχου.                                        

Αποφ 2038/2019 - Απόφαση ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Επισυνάπτεται η Απόφαση με αρ. ΑΔΑ.

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies