Συνεδριάσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση στην 6η/2015 συνεδρίαση ΔΣ

Καλείστε να προσέλθετε στην 6η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 17 Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2015 (εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).
  2. Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους  2015  (Πίνακας 5.Α. - Στοχοθεσίας) του Δήμου Πεντέλης (εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).

                                    

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROSKLHSH 6HS EIDIKHS PROYPOLOGISMOS 2015.pdf)PROSKLHSH 6HS EIDIKHS PROYPOLOGISMOS 2015.pdf[ ]95 kB

Πρόσκληση 5ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 5η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις  24 του μηνός Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη  και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROSKLHSH 5 2015 ds.pdf)PROSKLHSH 5 2015 ds.pdf[ ]63 kB

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 4η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις  9 του μηνός Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi 4o DS 2015.pdf)Prosklisi 4o DS 2015.pdf[ ]101 kB

Πρόσκληση 3ης ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 3η Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις  9 του μηνός Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 74 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και την υπ’αριθμ. 43/6.8.2014  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 3ds 2015.pdf)prosklisi 3ds 2015.pdf[ ]85 kB

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις  22 του μηνός Ιανουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROSKLHSH 2nd DS 2015.pdf)PROSKLHSH 2nd DS 2015.pdf[ ]62 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies