Συνεδριάσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση 16ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 16η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις   28 του μηνός Ιουλίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 16 ds 2015.pdf)prosklisi 16 ds 2015.pdf[ ]239 kB

Πρόσκληση 15ης/2015 συνεδρίασης Δ.Σ.

Καλείστε να προσέλθετε στην 15η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις   13 του μηνός Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρακαι ώρα 19.00σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROSKLHSH 15HS SYNEDRIASHSds 2015.pdf)PROSKLHSH 15HS SYNEDRIASHSds 2015.pdf[ ]241 kB

Πρόσκληση 14ου έκτακτου Δ.Σ. 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 14η έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) την  1η του μηνός Ιουλίου 2014  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), το υπ’αριθμ. 21789/28.6.2015 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, την υπ’αριθμ. 14473/11.4.2012 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και την Π.Ν.Π. ΦΕΚ 64/τ.Α’/28.6.2015,   για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 14 ektakto ds 2015 referendum.pdf)prosklisi 14 ektakto ds 2015 referendum.pdf[ ]267 kB
Περισσότερα: Πρόσκληση 14ου έκτακτου Δ.Σ. 2015

Πρόσκληση 13ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 13η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις   22 του μηνός Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROSKLHSH 13HS SYNEDRIASHS ds 2015.pdf)PROSKLHSH 13HS SYNEDRIASHS ds 2015.pdf[ ]239 kB

Πρόσκληση 12ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 12η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις   4 του μηνός Ιουνίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi ds 12 2015.pdf)prosklisi ds 12 2015.pdf[ ]107 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies