Συνεδριάσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση 26ης συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Πεντέλης 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 26η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις  16 του μηνός Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 26 ds2015.pdf)prosklisi 26 ds2015.pdf[ ]217 kB

Πρόσκληση 25ης ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Πεντέλης 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 25η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 16 του μηνός Nοεμβρίου  2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2016, μετά  τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής).

 Θέμα 2ο: Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους  2016  (Πίνακας 5.Α. - Στοχοθεσίας) του Δήμου Πεντέλης και των Ν.Π.Δ.Δ. (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 25 ds2015.pdf)prosklisi 25 ds2015.pdf[ ]227 kB

Πρόσκληση 24η συνεδρίαση Δ.Σ. Δήμου Πεντέλης 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 24η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 10 του μηνός Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi ds 24 2015.pdf)prosklisi ds 24 2015.pdf[ ]112 kB

Πρόσκληση 23ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 23η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 20 του μηνός Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 23 2015 ds.pdf)prosklisi 23 2015 ds.pdf[ ]238 kB

Πρόσκληση 22ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2015

Καλείστε να προσέλθετε στην 22η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 13 του μηνός Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROSKLHSH 22HS SYNEDRIASHS 2015 ds.pdf)PROSKLHSH 22HS SYNEDRIASHS 2015 ds.pdf[ ]313 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies