Συνεδριάσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση 31η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 31η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 14 του μηνός Nοεμβρίου  2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 με μοναδικό θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης:

 

«Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014»

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 31ds.pdf)prosklisi 31ds.pdf[ ]87 kB

Πρόσκληση στην 30η Ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ. 2013

Καλείστε να προσέλθετε, μετά την ματαίωση της 26ης Ειδικής Συνεδρίασης λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, στην 30η δεύτερη Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου έτους 2013 και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια), όπως καθορίστηκε με τις υπ’αριθμ. 278/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και ιδιαίτερα του άρθρου 217 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.3852/2010  και το άρθρο 14 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.154/2011)), για την πραγματοποίηση του Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης έτους 2012.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi pepragmenon.pdf)prosklisi pepragmenon.pdf[ ]87 kB

Πρόσκληση σε 29η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Δ.Σ. 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 29η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) την 4η του μηνός Νοεμβρίου 2013  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18.00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  και την υπ’αριθμ. 41/14.12.10 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να συζητήσουμε και λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

  1. Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου κου Καλλιανιώτη Κων/νου.
  2. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι  31/8/2014.
Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi DS 29.pdf)prosklisi DS 29.pdf[ ]55 kB

Πρόσκληση 28ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 28η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 29 του μηνός Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, μετά την με αριθμ.πρωτ. 26282/15.10.2013 αίτηση του ενός τρίτου (1/3)  τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης: 

Οικονομική διαχείριση και εν γένει λειτουργία Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 28ds.pdf)prosklisi 28ds.pdf[ ]57 kB

Πρόσκληση 27η συνεδρίαση Δ.Σ. 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 27η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) την 24η του μηνός Οκτωβρίου 2013 ημέραΠέμπτη και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi 27o DS.pdf)Prosklisi 27o DS.pdf[ ]106 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies