Συνεδριάσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις  27 του μηνός Ιανουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 1h DS 2014.pdf)prosklisi 1h DS 2014.pdf[ ]75 kB

Πρόσκληση 35ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2013

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 35η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις  17 του μηνός Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 35ds2013.pdf)prosklisi 35ds2013.pdf[ ]76 kB

Πρόσκληση 34ης συνεδρίασης Δ.Σ. - Απολογισμός έτους 2012

Καλείστε να προσέλθετε στην 34η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την ματαίωση των υπ’αριθμ. 26 και 30  Ειδικών Συνεδριάσεων λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου έτους 2013 και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια), όπως καθορίστηκε με την υπ’αριθμ. 278/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και ιδιαίτερα του άρθρου 217 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.3852/2010  και το άρθρο 14 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.154/2011), για την πραγματοποίηση του Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης έτους 2012

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROSKLHSH ds 34 2013.pdf)PROSKLHSH ds 34 2013.pdf[ ]55 kB

Πρόσκληση 33ης συνεδρίασης Δ.Σ.2013

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 33η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις  3 του μηνός Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROSKLHSH 33HS SYNEDRIASHS ds.pdf)PROSKLHSH 33HS SYNEDRIASHS ds.pdf[ ]69 kB

Πρόσκληση 32ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 32η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) την 20η του μηνός Nοεμβρίου 2013 ημέραΤετάρτη   και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROSKLHSH 32HS SYNEDRIASHS.pdf)PROSKLHSH 32HS SYNEDRIASHS.pdf[ ]69 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies