Συνεδριάσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 11η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις  2 του μηνός Iουνίου 2014 ημέραΔευτέρα και ώρα 19.30σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROSKLHSH 11HS ds.pdf)PROSKLHSH 11HS ds.pdf[ ]66 kB

Πρόσκληση 10ης έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ. 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 10η έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) την  13η του μηνός Μαΐου  2014  ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω:

  1. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 (εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)
  2. Έγκριση ψήφισης και διάθεσης πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014.

"Το κατεπείγον της σύγκλισης, έγκειται στην αναγκαιότητα κάλυψης της δαπάνης σίτισης των εφορευτικών επιτροπών στις επικείμενες εκλογές  της 18ης και 25ης Μαΐου 2014".

                                               

Πρόσκληση 9ης έκτακτης δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στην 9η έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) την  24η του μηνός Απριλίου 2014  ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), την υπ’αριθμ. 10474/13.3.2014 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, την υπ’αριθμ. 14 με αρ.πρωτ.15641/17.4.2014 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών και το Π.Δ. 58/11.4.2014 Π.Δ. (ΦΕΚ 101 τ.Α’/22.4.2014), με μοναδικό θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης:

«Διάθεση των δημοτικών χώρων στα κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων, στους συνδυασμούς των υποψηφίων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, για την προεκλογική προβολή τους, κατά τις εκλογές του Μαΐου 2014».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi9dsektakto23414.pdf)prosklisi9dsektakto23414.pdf[ ]95 kB

Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 8η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις  10 του μηνός Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi 8h ds 14.pdf)Prosklisi 8h ds 14.pdf[ ]75 kB

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις  8 του μηνός Απριλίου  2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi7hds14.pdf)Prosklisi7hds14.pdf[ ]65 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies