Συνεδριάσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση 21ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 21η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις  6 του μηνός Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi21ds.pdf)prosklisi21ds.pdf[ ]61 kB

Πρόσκληση 20ης συνεδρίασης ΔΣ 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 20η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις  25 του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi20ds14.pdf)prosklisi20ds14.pdf[ ]106 kB

Πρόσκληση 19ης συνεδρίασης ΔΣ 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 19η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις  25 του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi19ds14.pdf)prosklisi19ds14.pdf[ ]87 kB

Πρόσκληση 18ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 18η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις  16 του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 18 ds 14.pdf)prosklisi 18 ds 14.pdf[ ]62 kB

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ. για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δ.Σ. 2014 -2019

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Καλαμβόκη 2Α – 151 27 – Μελίσσια), στις 7 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα  11.00 π.μ., σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακή Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 74 του Ν.3852/2010, του Π.Δ/τος 75/2011 και των υπ’αριθμ. 43/6.8.2014  και 45/8.8.2014 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi Eidiki Synedriasi 030914.pdf)prosklisi Eidiki Synedriasi 030914.pdf[ ]58 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies