Συνεδριάσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση 25ης συνεδρίασης ΔΣ 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 25η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 13 του μηνός Nοεμβρίου  2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 με μοναδικό θέμα συζήτησης και λήψης απόφασης:

  1. Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2015, μετά  τις παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών -
  2.  Σύνταξη Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους  2015  (Πίνακας 5.Α. - Στοχοθεσίας) του Δήμου Πεντέλης και των Ν.Π.Δ.Δ. (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)
Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PROSKLHSH 25HS EIDIKHS -  PROYPOLOGISMOS.pdf)PROSKLHSH 25HS EIDIKHS - PROYPOLOGISMOS.pdf[ ]95 kB

Πρόσκληση 24ης Ειδικής Συνεδρίασης ΔΣ 2014 για τον Απολογισμό του έτους 2013

Καλείστε να προσέλθετε στην 24η Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου έτους 2014 και ώρα 18.00 στον  χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου του Λυκείου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων (Πόντου και Ψαθά - Μελίσσια), όπως καθορίστηκε με τις υπ’αριθμ. 134/2014 και 169/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και ιδιαίτερα του άρθρου 217 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.3852/2010  και το άρθρο 14 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.154/2011)), για την πραγματοποίηση του Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης έτους 2013.

Το κείμενο του απολογισμού μπορείτε να το βρείτε εδώ: Ετήσιος Απολογισμός Δημάρχου (έτος 2013)

Πρόσκληση σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση Δ.Σ. 2014

Καλούνται οι κάτοικοι και φορείς του Δήμου Πεντέλης την 12η του μηνός Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στον χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου του Λυκείου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων (Πόντου και Ψαθά – Μελίσσια),  για την πραγματοποίηση του Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης έτους 2013.

Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο, έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisiLogodosias241014.pdf)prosklisiLogodosias241014.pdf[ ]46 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (_AfissaDSKLogodosia2014.jpg)_AfissaDSKLogodosia2014.jpg[ ]103 kB

Πρόσκληση 23ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 23η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις  30 του μηνός Οκτωβρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 23 ds 2014.pdf)prosklisi 23 ds 2014.pdf[ ]66 kB

Πρόσκληση 22ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2014

Καλείστε να προσέλθετε στην 22η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις  21 του μηνός Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 22 ds 2014.pdf)prosklisi 22 ds 2014.pdf[ ]73 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies