Πρόσκληση στην 30η Ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ. 2013

Εκτύπωση

Καλείστε να προσέλθετε, μετά την ματαίωση της 26ης Ειδικής Συνεδρίασης λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας, στην 30η δεύτερη Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου έτους 2013 και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια), όπως καθορίστηκε με τις υπ’αριθμ. 278/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και ιδιαίτερα του άρθρου 217 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.3852/2010  και το άρθρο 14 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.154/2011)), για την πραγματοποίηση του Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης έτους 2012.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi pepragmenon.pdf)prosklisi pepragmenon.pdf[ ]87 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies