Πρόσκληση 28ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2013

Εκτύπωση

Καλείστε να προσέλθετε στην 28η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 29 του μηνός Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, μετά την με αριθμ.πρωτ. 26282/15.10.2013 αίτηση του ενός τρίτου (1/3)  τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης: 

Οικονομική διαχείριση και εν γένει λειτουργία Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 28ds.pdf)prosklisi 28ds.pdf[ ]57 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies