Πρόσκληση 24ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2018

Εκτύπωση

Καλείστε να προσέλθετε στην 24η Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου έτους 2018 και ώρα 18.00 στον  χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων (17ης Νοέμβρη & Αγ. Γεωργίου), όπως καθορίστηκε με την υπ’αριθμ. 380/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και ιδιαίτερα του άρθρου 217 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.3852/2010  και το άρθρο 14 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.154/2011)), για την πραγματοποίηση του Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, της διοίκησης του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης έτους 2016.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf[ ]164 kB

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies