Πίνακας Αποφάσεων 17ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2014

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΜΕΛΙΣΣΙΑ  10/9/2014

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 17η EIΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2014

 

 

165/2014

 

 

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 64 ν.3852/2010)

 

166/2014

Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 74 ν.3852/10)

 

167/2014

Εκλογή Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 74 ν.3852/10)

 

 

168/2014

 

Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου στην Γενική Συνέλευση Π.Ε.Δ.Αττικής (Π.Δ. 75/2011 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του  όγδοου άρθρου του ν.4279/2014)

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

 

ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies